Vi tilbyr følgende kontraktstyper:

På nett Kontraktsmal Mnd pris Totalpris Kommentar
Ja Ordinær helårs 12 mnd binding Kr 450,- Kr  5.400,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Ja Ordinær helårs 12 mnd Kr  5.400,- Kontrakten løper fra dato til dato
Ja Ungdom helårs 12 mnd binding (14 t.o.m 19 år) Kr 385,- Kr  4.620,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Ja Ungdom helårs 12 mnd Kr  4.620,- Kontrakten løper fra dato til dato
Ja Honnør/offshore helårs 12 mnd binding *** Kr 385,- Kr  4.620,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Ja Honnør/offshore helårs 12 mnd Kr  4.620,- Kontrakten løper fra dato til dato
Ja Avtalegiro med 3 mnd bindingstid Kr 620,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Nei Familiekontrakt 1 * Kr 900,- Kr 10.800,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Nei Familiekontrakt 2 ** Kr 685,- Kr  8.220,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Nei Månedskort Kr 620,- Selges i resepsjonen
Nei Ukeskort Kr 320,- Selges i resepsjonen
Nei 2-ukerskort Kr 470,- Selges i resepsjonen
Nei Dagskort Kr 130,- Selges i resepsjonen
Nei Tillegg for barn Kr 235,-
Ja Kun for kjøp i resepsjonen kun for registrering av personalia

Innmeldingsavgift kr. 150,- på alle nytegninger av helårskontrakter samt avtalegiro 3 mnd.

Ta kontakt i åpningstiden dersom kuntraktstypen som er aktuell for deg ikke er tilgjengelig på nett!

* Dersom 2 foresatte i samme husholdning har årskontrakter får barn (t.o.m 19 år) i samme husholdning fri trening

** Dersom en foresatt trener kan alle barn (t.o.m 19 år)i samme husholdning tilknyttes samme kontrakt til rabattert pris (se tillegg barn).

*** Honnør/offshore tilbys pensjonister, uføretrygdede og de som har turnus-jobb offshore. Dokumentasjon kreves.

Familiekontrakter tilbys 1 time PT (ut over de 3/6 som følger foreldrekontrakten) pr barn tilknyttet kontrakten

Alle helårskontrakter tilbys 3 timer med personlig trener (PT).
Kontrakt på 3 mnd tilbys 1 time PT.

Forlengelse av 3mnd- og helårskontrakter utløser ikke nye PT-timer.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no.

Foto: Trond K. Johansen trondkj@gmail.com