Vi tilbyr følgende kontraktstyper:

På nett Kontraktsmal Mnd pris Totalpris Kommentar
Ja Ordinær helårs 12 mnd binding Kr 430,- Kr  5.160,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Ja Ordinær helårs 12 mnd Kr  5.160,- Kontrakten løper fra dato til dato
Ja Ungdom helårs 12 mnd binding (14 t.o.m 19 år) Kr 365,- Kr  4.380,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Ja Ungdom helårs 12 mnd Kr  4.380,- Kontrakten løper fra dato til dato
Ja Honnør/offshore helårs 12 mnd binding *** Kr 365,- Kr  4.380,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Ja Honnør/offshore helårs 12 mnd Kr  4.380,- Kontrakten løper fra dato til dato
Ja Avtalegiro med 3 mnd bindingstid Kr 600,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Nei Familiekontrakt 1 * Kr 860,- Kr 10.320,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Nei Familiekontrakt 2 ** Kr 645,- Kr  7.740,- Løpende avtale, 1 mnd oppsigelse
Nei Månedskort Kr 600,- Selges i resepsjonen
Nei Ukeskort Kr 300,- Selges i resepsjonen
Nei Dagskort Kr 120,- Selges i resepsjonen
Nei Tillegg for barn Kr 215,-
Ja Kun for kjøp i resepsjonen kun for registrering av personalia

Innmeldingsavgift kr. 150,- på alle nytegninger av helårskontrakter samt avtalegiro 3 mnd.

Ta kontakt i åpningstiden dersom kuntraktstypen som er aktuell for deg ikke er tilgjengelig på nett!

* Dersom 2 foresatte i samme husholdning har årskontrakter får barn (t.o.m 19 år) i samme husholdning fri trening

** Dersom en foresatt trener kan alle barn (t.o.m 19 år)i samme husholdning tilknyttes samme kontrakt til rabattert pris (se tillegg barn).

*** Honnør/offshore tilbys pensjonister, uføretrygdede og de som har turnus-jobb offshore. Dokumentasjon kreves.

Familiekontrakter tilbys 1 time PT (ut over de 3/6 som følger foreldrekontrakten) pr barn tilknyttet kontrakten

Alle helårskontrakter tilbys 3 timer med personlig trener (PT).
Kontrakt på 3 mnd tilbys 1 time PT.

Forlengelse av 3mnd- og helårskontrakter utløser ikke nye PT-timer.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no.

Foto: Trond K. Johansen trondkj@gmail.com